place@space

Een participatieve wandelingenserie die resulteert in een database-film.

Uitgangspunten
Het gebruik van ruimte volgt instructies, sporen en routines. Gebruik laat ook sporen na, het slijt routes uit, letterlijk (holle paden) en figuurlijk (gewoontes, normalisatie).
Enerzijds volgen we in ons dagelijks gebruik van de stad de manier waarop vorige generaties die ruimte hebben vormgegeven: infrastructureel, moreel, ideeel, fysiek en impliciet. Anderzijds geven we hier onze eigen invulling aan door binnen de reeds gebaande paden onze eigen routes en oriëntaties uit te zetten.

De stad kan gezien worden als een machine waarop gelijktijdig verschillende programma’s draaien. Sociale, economische, politieke programma’s die mensen aansturen, die de invulling van de ruimte kleuren. Steden zijn gelaagde en complexe ruimtes die op verschillende niveau’s wordt vormgegeven. De regelgeving voor de openbare ruimte, openbaar gedrag, wat wordt als ‘normaal’ gezien, permissies, verboden, reguleringen en bepalingen vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Op het web, of de virtuele ruimte, is dat niet anders. Onze aanwezigheid op het web laat sporen na (denk aan profielen commerciële services, de gemiddelde Belg staat geregistreerd in 600 verschillende databases) en tegelijkertijd dienen we ons te houden aan regels die door wetgevende instanties en providers gesteld worden. De ‘virtuele ruimte’ van het web is een uitmuntende omgeving voor geautomatiseerde controle van data.

In het centrum van Hasselt zijn veel commerciele wifi hotspots te vinden. Tegen betaling kan hier toegang tot het internet gekocht worden. Routes en Routines wil dit model ondervragen door een andere vorm van toegang voor te stellen: de openbare toegankelijkheid.

Het project vergelijkt toegang tot het internet met toegang tot fysieke ruimtes. Denk aan het web als een gemeenschapsgrond, een openbare ontmoetingsplek, een netwerk van verbindingen voor iedereen, denk aan rechten die voortvloeien uit gewoontes of noodzaak (het recht van overpad. gewoonterechten, gastvrijheid … ) Hoe bepalend zijn het gevoel van veiligheid, de angst op inbraak en misbruik, de neiging naar eigendom in het beschermen of juist openstellen van je toegang tot het web? Hoe kunnen we priveruimtes inzetten om nieuwe gemeenschappelijke plekken te creeren? (keysigning parties, aaneengeschakelde opengestelde privéwifi’s, kerken die ruimte bieden aan sans papiers etc.)

Projectbeschrijving
Een huis aan huis oproep zullen bewoners van de wandelroute gevraagd worden mee te werken door gedurende de wandeling toegang te bieden tot het internet. Z33 (en de kunstenaar) zullen brieven schrijven die het project uitleggen, en het idee motiveren, en waarin medewerking gevraagd wordt.
De reacties op de oproep worden onderdeel van de presentatie in Z33.

De wandelingen worden via de privé-verbindingen gestreamd worden. De middels de wandelingen vergaarde teksten, beelden, geluiden worden toegevoegd aan een database-film, die doorlopend te zien zal zijn in Z33.

Voor de wandelingen zullen speciale ‘technologische data’ schoenen gemaakt worden: schoenen die uitgerust zijn met contactmicro’s, met micro camera’s, zenders en antenne’s en die het beeld en de klank van de wandeling bepalen. Deelnemers zijn geen passieve toehoorders, maar actieve producenten. Het wandelen zelf, stap voor stap, zool op bodem, vormt gaandeweg het beeld en de klank van de live-stream en de film. Wandelen is verbeelden

Route van de wandelingen
Startpunt: Z33. Zuivelmarkt, Badderijstraat, Kolonel Dusartplein, Maastrichterstraat, Vismarkt, Grote markt, Hoogstraat, Botermarkt, Zuivelmarkt.

.

Vertrekpunt / Docking station in expo
Het vertrekpunt voor de wandelingen is in de tentoonstelling.
* Projectie van films uit database-archief
* Uitstalling schoenen op een tafel
* Parkeerplaats Streaming-kar
* De wetteksten e.a. archiefstukken in de wandelingen gebruikt worden zijn in de ruimte aanwezig (archiefkast …)
* Communicatie met bewoners is inzichtelijk (massa brieven aan muur)

Affiche / Documentatie
Het idee is om drukwerk te maken dat twee doelen kan dienen: als uitnodiging van het project, en als afsluitend document. Het idee is om een affiche te drukken in twee fases: voor aanvang van place@space gereed, en tegen het einde van het project wordt er een drukgang aan toegevoegd. Te denken valt aan een soort kaart met lege ruimtes die globaal de gemeten wifi bereiken weergeven, die ruimtes kunnen ingevuld worden met ervaringen, foto’s, opmerkingen vanbewoners etc. De poster kan vooraf als uitnodiging verspreid worden, en achteraf als bedankje aan de deelnemers aan het project.

Films
* We leggen een verzameling audio, video en teksten aan die worden geprojecteerd vanaf een computer met een randomscript. Deels worden die verzameling aangelegd middels de wandelingen, deels worden ze voorbereid.

In telkens wisselende samenstellingen vormen ze films, op die manier komt een ‘regel ‘ die van toepassing is op het beschermen van een serverruimte als ondertitel bij een beeld van een wandeling, of kan een scene van second life dienen als illustratie bij een historische wetsbepaling.

Titels
het project heet simpelweg Routes + Routines
er zijn deeltitels voor de wandelingenseries:
Wachtwoord Wandelingen
Adapter Parade

Dag en Tijd wandelingen
Donderdag 13/3, 16:00
Zaterdag 15/3, 20.30
Zaterdag 12/4, 16:00, reserve om 11:00
Zondag 13/4, 16:00, reserve om 11:00

Dinsdag 6 mei (besloten, gedurende workshop)

Planning productie

eind januari
– archiefonderzoek teksten
– plan afronden / samenstellen definitieve wandelingen
– schets film database en scripts
– starten met brief aan bewoners

eerste week februari
– teksten af en naar grafisch ontwerper
– mailing naar bewoners

laatste week februari
– drukwerk uitnodigingen gereed
– opvolgen uitnodigen bewoners boulevard (persoonlijk aanspreken)

laatste week februari + eerste week maart:
voorbereiden techniek
– schoenen maken
– kar bouwen
– wifi toegang regelen
– webpagina af
– installeren computers
– playscript maken

tweede week maart:
– 4 wandelingen
– Eerste versie film gereed voor opening Opening van tentoonstelling 16 maart
week na opening: 2 wandelingen

tweede / derde week maart:
– updaten film

laatste week april / 1 week mei
– 4 wandelingen
– updaten film